Sherbimet

TRAJTIME TË SIPËRFAQES SË METALEVE

KARPENTERIA K-AKS JU OFRON

REPARTI I TEKNOLOGJISE MEKANIKE DHE PRECISIONIT K-AKS JU OFRON

-Pastrime te siperfaqeve te  metaleve  me procese te ndryshme . Larje automatike me solucione dhe acid. Pastrim me sabiatrice.

-Veshje e siperfaqeve te metaleve  me zink , nikel , krom  ,qeramik ,flake zinc, rrotobarile deri ne 1200 mm dhe vaske 5000 mm .

-Veshje e siperfaqeve  me dimensione  te medha  me zink dhe alumin  ne objekte te perfunduara.

-Lyerje me puder dhe klasike .

-Projektime  dhe Prodhime  te konstruksioneve te ndryshme metalike, fasada, kapanone, veranda, lokale etj.

-Prerje me spesor 25 mm  deri ne  gjeresi  2000mm

-Kthime me piegatrice  deri ne 6000 mm

-Kalandrime  cilindrike dhe konike  me spesor  deri ne …..

-Kalandrime  tubash  cnc  per profile te ndryshme

-Saldime  Tig -Mig

-Presa trancimi me dimensione te ndryshme nga 10 ton deri ne 400 ton.

-Presa me injeksion Plastike 130 ton deri ne 450 ton.

-Punime mekanike me teknologji speciale  dhe precision te larte

-Projektim  dhe prodhim Stampa , injeksion  plastike , Stampa trancimi progresive

-Stampa fusion  alumini

-Punime me Freze  dhe Torno  CNC

-Frezime  deri ne  2000 x 1000 x 800 mm

-Tornime  Cnc  Φ300 x1000

-Frezime /Tornime  tradicionale

-Retifikime  deri ne  500 x1200 mm

-Prerje  me fije deri ne  350 x250x250 me 5 Akse

-Edm  Punime me elektroerozion

-Temperime  deri ne  1200 grade celcius

-Niturime  me dimensione  1150 x750 x400 mm

-Salle  metrologjike  per menaxhimin dhe kontrollin  e cilesise sipas  standarteve