Meshkuj filetimi

Meshkuj filetimi  nga M2 deri neM52

Per makineri  dhe per filetim me dore

Per vrima te hapura dhe vrima qorre

Per te gjitha tipet e materialeve (celik,gize ,inox,alumin ,pvc,inconel titan)