EDM Electro Erosion Machine

EDM është një teknologji e përpunimit të metaleve që përdor kapacitetin eroziv të shkarkimeve  elektrike për të hequr material. Procesi i elektro-erozionit me shkëndijë, e njohur edhe si EDM.