GRINDER SURFACE

Makineria retifikon bronz ,gize e material jo hekur ,metalike dhe jo metalike  .Sipas formes  ose materialit adopton  menyra te ndryshme te pozicionimit .Per siperfaqe normale adopton mandrino elektromagnetik ose fiksim te drejteperdrejte ne tavoline e punes per te kryer retifikimin .eshte ideal e per siperfaqe te drejta , me kend  ose faqe cilindrike ose forma te ndryshme speciale etj.