SHOT BLASTING MACHINE

Makinat gjuajtese jane makinat qe kryejne pastrimin e siperfaqeve te materialeve te ndryshem  si metal , plastike , qelq apo dru. Perdoren kur kemi sasi te madhe material per te pastruar ne nje kohe record . Parimi I punes eshte I thjeshte : nje material abraziv si sfera hekuri, qelq apo korudi pasi bien ne helikat  e nje ventilatori  rrotullohen nga ky dhe pasi marrin shpejtesi te madhe kanalizohen drejt objekit qe do te pastrohet duke  e ferkuar ate me grimca materiali abraziv ne rastin tone hekur me madhesi 0,1 – 0,05 mm. si pluhur. Forca e madhe goditese ka efektin e ferkimit si me ieter zmerile ne nje siperfaqe te konfiguruar sipas detalit. Te gjitha mbetjet e fonderise, saldimit , buzet e mprehta si rezultat I prerjeve mekanike e rrumbullakosjen e tyre bejne qe kjo makine te jete e pazevendesuesheme, ekonomike . duke qene se eshte makine automatike nepermjet nje PLC  – je mund te perpunoje edhe material te buta si baker, zama . Me te pastrohen detaje qe me metodat konvencionale kerkojne shume pune manuale kohe si dhe material ndihmes.